Random packing of digitized particles

A.C.J. Korte, de, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Random packing of digitized particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen