Random duplicate storage strategies for load balancing in multimedia servers

J.J.D. Aerts, J.H.M. Korst, S. Egner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-59
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume76
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit