Random division of an interval

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Random division of an interval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Mathematics