Random division of an interval

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The well-known relation between random division of an interval and the Poisson process is interpreted as a Laplace transformation. With the use of this interpretation a number of (in part known) results is derived very easily.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-244
Aantal pagina's14
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume21
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Random division of an interval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit