Random block matrices generalizing the classical Jacobi and Laguerre ensembles

H. Dette, M. Guhlich, J.H. Nagel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Multivariate Analysis
Volume101
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit