R&D als optie op marktintroductie

L.J.O. Lint, H.P.G. Pennings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Bestaande instrumenten voor het nemen van investeringsbeslissingen in geavanceerde R&D zIjn niet in staat om de optiewaarde die inherent is aan R&D trajecten op de juiste wijze te waarderen. Omdat tijdens R&D trajecten diverse beoogde nieuwe producten als mislukking worden gekwalificeerd, voegt de mogelijkheid om het traject tussentijds af te blazen en af te zien van marktintroductie een significante waarde toe aan de Netto Contante Waarde van een R&D project. Echter, de standaardmethode voor optiewaardering, zoals afgeleid voor financiële opties,schiet in de praktijk tekort om de optiewaarde van een R&D project op een verantwoorde wijze vast te stellen. Onderstaand wordt nieuwe theorie aangedragen door een aanpak te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met sprongsgewijze veranderingen (breekpunten) ten aanzien van marktomstandigheden of technologische ontwikkelingen. De optiewaarde is bij deze aanpak afhankelijk van het verwachte aantal sprongsgewijze veranderingen en de verwachte omvang van deze veranderingen in een specifieke ondernemingscontext. De aanpak vloeit voort uit en wordt getoetst aan empirisch onderzoek op het gebied van R&D voor de multimediamarkt bij Philips Corporate Research. Op deze wijze wordt tevens de kloof tussen reële optietheorie en de praktijk met betrekking tot investeringsbeslissingen in R&D verder verkleind.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)61-67
Aantal pagina's7
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit