RAL: An algebra for querying RDF

F. Frasincar, G.J.P.M. Houben, R. Vdovják, P. Barna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-109
TijdschriftWorld Wide Web
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit