Rafelige hoeken bij sparingen niet meer nodig

M.M.J. Vissers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Bij het uitvoeren van schoon beton treden verschillende problemen op, waarvan de meeste van esthetische aard. Een groot nadeel van schoon beton is dat deze esthetische onvolkomenheden altijd zichtbaar blijven in het eindresultaat. Het repareren van deze onvolkomenheden moet worden vermeden, omdat het zeer moeilijk is dezelfde uitstraling (zoals de kleur van het beton) te realiseren. Rafeligheid aan scherpe hoeken is zo'n onvolkomenheid. Een afstudeerproject aan de TU Eindhoven [1] heeft een mogelijke en betaalbare oplossing voor dit probleem opgeleverd.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)79-81
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCement
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit