Radiopaque UHMWPE sublaminar cables for spinal deformity correction: preclinical mechanical and radiopacifier leaching assessment

A.K. Roth, K. Boon-Ceelen, H. Smelt, B. van Rietbergen, P.C. Willems, L.W. van Rhijn, J.J. Arts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radiopaque UHMWPE sublaminar cables for spinal deformity correction: preclinical mechanical and radiopacifier leaching assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen