Radioactive isotope fueled thermoelectric generators for space missions

E. Haas, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1895 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Zwikker, C., Promotor
Datum van toekenning9 okt 1964
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit