Radio-over-optical-fiber networks: Introduction to the feature issue

Jianjun Yu, Gee-Kung Chang, A.M.J. Koonen, Georgios Ellinas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)488-490
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Optical Networking
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2009

Citeer dit