Radio over fiber distributed antenna systems for in-building broadband wireless services

M. Garcia Larrode

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Koonen, A.M.J. (Ton), Promotor
  • Niemegeers, Ignas G.M.M., Promotor
  • Fledderus, Erik, Co-Promotor
Datum van toekenning4 mrt 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1784-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit