Radio-over-Fiber based architecture for seamless wireless indoor communication in the 60 GHz band

Bao Linh Dang, M. Garcia Larrode, R. Venkatesha Prasad, Ignas Niemegeers, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radio-over-Fiber based architecture for seamless wireless indoor communication in the 60 GHz band'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen