Radiative type-III ELMy H-mode in all-tungsten ASDEX Upgrade

J. Rapp, A. Kallenbach, R. Neu, T. Eich, R. Fischer, A. Herrmann, S. Potzel, G.J. Rooij, van, J.J. Zielinski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radiative type-III ELMy H-mode in all-tungsten ASDEX Upgrade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics