Radiative heat transfer in glass : the algebraic ray trace method

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

584 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Mattheij, Bob, Promotor
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
Datum van toekenning3 apr 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0512-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit