Radiation protection in medicine

Chris J. Huyskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Japans
Pagina's (van-tot)514-523
TijdschriftNippon Acta Radiologica
Volume55
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Text in Japanese. English summary

Citeer dit