Radial distribution of ions in pores with a surface charge

J.H.G. Stegen, van der, J. Görtzen, J.A.M. Kuipers, J.A. Hogendoorn, G.F. Versteeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radial distribution of ions in pores with a surface charge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen