Radial contour labeling with straight leaders

B. Niedermann, M. Nöllenburg, I. Rutter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstract

3 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's149-152
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit

Niedermann, B., Nöllenburg, M., & Rutter, I. (2017). Radial contour labeling with straight leaders. 149-152.