Queues with equally heavy sojourn time and service requirement distributions

R. Núñez Queija

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamCWI report. PNA-R : probability, networks and algorithms
Volume0201
ISSN van geprinte versie1386-3711

Citeer dit