Queues with delays in two-state strategies and Lévy input

R. Bekker, O.J. Boxma, O. Kella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Queues with delays in two-state strategies and Lévy input'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie