Queueing models with multiple waiting lines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-98
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume37
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit