Queueing models with multiple waiting lines

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200003
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit