Queueing models with admission and termination control : monotonicity and threshold results

G.A.J.F. Brouns

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Wal, Jan, Promotor
  • van Hee, Kees M., Promotor
Datum van toekenning30 okt 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0732-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit