Queueing delays in randomized load balanced networks

R. Prasad, P.J. Winzer, S.C. Borst, M.K. Thottan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Queueing delays in randomized load balanced networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen