Questioning pictures of urban futures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130-139
Aantal pagina's10
TijdschriftWriting Cities Working Papers
Volume1
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit