Question marking in Hungarian: timing and height of pitch peaks

M. Gósy, J.M.B. Terken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Question marking in Hungarian: timing and height of pitch peaks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Sociale wetenschappen