Qubit-based unclonable encryption with key recycling

Daan Leermakers (Corresponding author), Boris Škorić

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Qubit-based unclonable encryption with key recycling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie