Quasiregular two-distance sets

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quasiregular two-distance sets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.