Quasiregular two-distance sets

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-70
Aantal pagina's7
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit