Quasi-static cyclic in-plane testing of masonry walls strengthened with a single-sided fabric-reinforced cementitious matrix overlay and flexible anchorage

O.S. Türkmen (Corresponding author), B.T. de Vries, S.N.M. Wijte, A.T. Vermeltfoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quasi-static cyclic in-plane testing of masonry walls strengthened with a single-sided fabric-reinforced cementitious matrix overlay and flexible anchorage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen