Quasi-Equilibrated Thermodesorption Combined with Molecular Simulation for Adsorption and Separation of Hexane Isomers in Zeolites MFI and MEL

Andrzej Sławek, José Manuel Vicent-Luna, Bartosz Marszałek, Wacław Makowski, Sofía Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quasi-Equilibrated Thermodesorption Combined with Molecular Simulation for Adsorption and Separation of Hexane Isomers in Zeolites MFI and MEL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie