Quasi-DNS capabilities of OpenFOAM for different mesh types

E.M.J. Komen, A. Shams, L. Camilo, B. Koren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quasi-DNS capabilities of OpenFOAM for different mesh types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen