Quasi-brittle fracture of ceramics

M.A.J. Gils, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

750 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • de Borst, René, Promotor
  • Dortmans, Ardi, Co-Promotor
Datum van toekenning17 jun 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0908-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit