Quantum-state resolved bimolecular collisions of velocity-controlled OH with NO radicals

M. Kirste, X. Wang, H.C. Schewe, G. Meijer, K. Liu, A. van der Avoird, L.M.C. Janssen, K.B. Gubbels, G.C. Groenenboom, S.Y.T. van de Meerakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

109 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum-state resolved bimolecular collisions of velocity-controlled OH with NO radicals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry