Quantum equivalence of the DLP and CDHP for group actions

Steven Galbraith, Lorenz Panny, Benjamin Smith, Frederik Vercauteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum equivalence of the DLP and CDHP for group actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics