Quantum equivalence of the DLP and CDHP for group actions

Steven Galbraith, Lorenz Panny, Benjamin Smith, Frederik Vercauteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this short note we give a polynomial-time quantum reduction from the vectorization problem (DLP) to the parallelization problem (CDHP) for group actions. Combined with the trivial reduction from parallelization to vectorization, we thus prove the quantum equivalence of both problems.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's4
TijdschriftIACR Cryptology ePrint Archive
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2018/1199
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum equivalence of the DLP and CDHP for group actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit