Quantum chemistry of surface chemical reactivity

R.A. van Santen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    91 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum chemistry of surface chemical reactivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie