Quantum chemical calculations on the photochemistry of germacrene and germacrol. The exclusive role of the exocyclic double bond isomerization

W.J.G.M. Peijnenburg, G.J.M. Dormans, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum chemical calculations on the photochemistry of germacrene and germacrol. The exclusive role of the exocyclic double bond isomerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry