Quantum chemical and microkinetic modeling of the Fischer-Tropsch reaction

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

813 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • van Santen, Rutger A., Promotor
Datum van toekenning16 mrt 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3793-8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit