Quantum chemical analysis of the structures of MgSO4 hydrates

E. Iype, C. Ozen, S.V. Nedea, C.C.M. Rindt, H.A. Zondag

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum chemical analysis of the structures of MgSO4 hydrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie