Quantum catalysis: The modeling of catalytic transition states

Michael B. Hall, Peter Margl, Gabor Náray-Szabó, Vern L. Schramm, Donald G. Truhlar, Rutger A. van Santen, Arieh Warshel, Jerry L. Whitten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum catalysis: The modeling of catalytic transition states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen