Quantized Majorana conductance

Hao Zhang, Chun Xiao Liu, Sasa Gazibegovic, Di Xu, John A. Logan, Guanzhong Wang, Nick Van Loo, Jouri D.S. Bommer, Michiel W.A. de Moor, Diana Car, Roy L.M. Op het Veld, Petrus J. van Veldhoven, Sebastian Koelling, Marcel A. Verheijen, Mihir Pendharkar, Daniel J. Pennachio, Borzoyeh Shojaei, Joon Sue Lee, Chris J. Palmstrøm, Erik P.A.M. BakkersS. Das Sarma, Leo P. Kouwenhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

372 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantized Majorana conductance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen