Quantization in zero leakage helper data schemes

J. de Groot, B. Škorić, N. de Vreede, J.P. Linnartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
225 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantization in zero leakage helper data schemes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science