Quantitative techniques for the assessment of correspondence between UML designs and implementations

D.J.A. Opzeeland, van, C.F.J. Lange, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative techniques for the assessment of correspondence between UML designs and implementations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen