Quantitative spectroscopic analysis of weathering of polyester-urethane coatings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative spectroscopic analysis of weathering of polyester-urethane coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen