Quantitative nanoscopy : tackling sampling limitations in (S)TEM imaging of polymers and composites

K. Gnanasekaran, R.C.Q. Snel, G. With, de, H. Friedrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Zoekresultaten