Quantitative nanoscopy of conductive hierarchical materials

Karthikeyan Gnanasekaran

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

244 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning17 mei 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4057-0
StatusGepubliceerd - 17 mei 2016

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit