Quantitative measures for evaluating human-computer interfaces

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    45 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative measures for evaluating human-computer interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen