Quantitative laser-induced fluorescence of CH in atmospheric pressure flames

J. Luque, R.J.H. Klein-Douwel, J.B. Jeffries, G.P. Smith, D.R. Crosley

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative laser-induced fluorescence of CH in atmospheric pressure flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie