Quantitative EPMA of the ultra-light elements, boron through oxygen

G.F. Bastin, H.J.M. Heijligers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelElectron Probe Microanalysis Today - Practical Aspects : Proceedings of the 3rd emas '98 regional workshop, Barcelona Spain
Pagina's2-2
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit